Trelde Næs Naturskole

– en skole med naturvejledning

UD i Fredericia

“Ud i Fredericia” er undervisningsidéer udviklet i samarbejde med Afdelingen for Børn og Unge og naturvejleder Bjarne Christensen. Gennem projektet ønskes det at fremme skolernes og daginstitutionernes anvendelse af Fredericias mange bynære udendørs lege- og læringsrum.

Du kan læse mere på museets hjemmeside:

www.fredericiahistorie.dk/side/ud-i-fredericia