Trelde Næs Naturskole

– en skole med naturvejledning

4-6.klasse

Fra frø til sløjdlokale
Oplev hvordan skovarbejderen fælder et træ. Vi har en fælles snak om træets opvækst fra et lille frø til et stort træ. Skovarbejderen fælder træet, og alle elever får et stykke træ eller to til at arbejde med. I kan få et stykke træ med hjem i sløjdlokalet og bearbejde. Vi kan  evt. lave et snitteværksted i skoven, hvor elever får til opgave at lege Emil fra Lønneberg og skrive en historie om figuren.
Emnet kan sagtens laves tværfagligt.
Arrangementet laves i samarbejde mellem Fredericia Kommunes Teknik og Miljøafdeling og Børn og Ungeafdeling.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   4-6. klasse

Tøm rusen
Vi går på stranden og ser, hvad vi kan finde. Vi tager nogle rejestrygenet med og prøver, om vi kan fange nogle rejer. Dagen forinden har jeg sat en åleruse i vandet, som vi kigger nærmere på. Hvad er der mon i rusen? Vi laver et krabbevæddeløb og hvad vi nu kan finde på.

Varighed:    3-4 timer
Målgruppe: 4-6. klasse

Natursti:
En natursti hvor eleverne skal igennem 14 spørgsmål, der er fordelt rundt i skoven. Spørgsmålene er relateret til omgivelserne på Trelde Næs. Vi starter med en fælles gennemgang af dagens opgave, hvorefter eleverne bliver sendt af sted i hold. Når alle elever har gennemført naturstien, vil der være en fælles gennemgang af alle spørgsmål, inden det går hjemad igen.

Varighed:      3 timer
Målgruppe:   4-6. klasse

Naturstratego:
Med udgangspunkt i mennesket som den øverste i fødekæden og myggen som den nederste vil eleverne komme igennem en udfordring, der kræver fysisk udholdenhed og ikke mindst en snedig strategi. Reglerne er meget simple. Eleverne bliver delt op i to hold og skal prøve at erobre hinandens trofæer.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   Alle

Orienteringsløb i skoven
Kort er meget detaljerede og rigtig gode til at beskrive et område, men hvis man ikke kender signaturernes betydning, så kan det også være meget forvirrende at kigge på. Eleverne lærer at orientere sig ved at kigge på kortet og omgivelserne. Eleverne lærer også at orientere sig med et kompas.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   5-6. klasse

Skoven netop nu
Vi går en tur rundt i skoven og kigger på alt, hvad der kan være spændende at tale om.

Varighed:      2 timer
Målgruppe:   Alle

Dådyrene i fuglsangskoven
Jeg kan tilbyde et besøg i fuglsangskoven, hvor vi kommer meget tæt på et stykke dåvildt. Den bliver skudt umiddelbart inden vi kommer. Min opgave bliver at snakke om dyrene i skoven. Vi skal efterfølgende ud og finde det nedlagte dyr. Vi kigger på det. Jeg brækker dyret (tager indvoldene ud). Vi snakker om dyrets anatomi. Jeg forlægger (tager skindet) af dyret, og vi snakker om muskelgrupper. Imellem sceancen bliver der også fysisk aktivitet i form af naturstratego.
Arrangementet laves i samarbejde mellem Fredericia Kommunes Teknik og Miljøafdeling og Børn og Ungeafdeling.

Varighed:       2-3 timer
Målgruppe:    4-6. klasse

Kigge på sten ved stranden
Alle sten fortæller en historie om meget gamle dage. Nogle sten indeholder fossiler. Fossiler er rester af dyr og planter, der engang levede på jorden. Men hvad er sten? Hvor kommer de fra? Sten er unikke og meget forskellige. Vi samler sten og taler om dem, og hvis vi er heldige, kan vi endda finde fossiler, der er mange millioner år gamle.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   3-6. klasse

Bueskydning
Jagtens historie op gennem tiden der afsluttes med bueskydning med børne compound og recurve buer.

Varighed:       2-3timer
Målgruppe:    4-6. klasse

Skovens træer
Vi kigger på træer, blade og frugter og prøver på at finde ud af, hvilke træer der findes på Trelde Næs.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   4-6. klasse

Vandløb
Vi har stor/lille vandsalamander i søerne ude på Trelde Næs. Vi vil prøve, om vi kan fange et par stykker og tale om disse. Vi fanger mange andre vanddyr. Disse vil vi prøve at artsbestemme.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   4-6. klasse                                           

Fisk i Lillebælt
I samarbejde med Lillebælt Fritidslystfiskerforening er det nu muligt at komme på havnen og se, røre og høre om fiskene i Lillebælt. Foreningen vil hente fisk til os fra bæltet om morgenen (afhængig af vejret), og vi snakker om fødekæder, fisk som erhverv, fisk som spisefisk, hvordan filiteres en fisk osv.

Varighed:    3-4 timer
Målgruppe: 4-6. klasse

Fuglekasser
Vi starter ved Naturskolen, hvor eleverne bliver introduceret for emnet. Vi taler om de fugle, der findes hjemme i haverne, og dem der findes på Næsset. Vi bygger fuglekasser til opsætning hjemme på skolen eller et sted i skoven. Vi får en skovarbejder til at hjælpe med at konstruere nogle fuglekasser ud af et grantræ med motorsav. Det bliver sjovt.
Arrangementet laves i samarbejde mellem Fredericia Kommunes Teknik og Miljøafdeling og Børn og Ungeafdeling.
Varighed:      3 timer
Målgruppe:   4-6. klasse

Fugle på foderbrættet
En efterårs/vinter aktivitet hvor vi snakker om fugle, der overvintrer herhjemme, og dem der trækker sydpå. Hvad skal man være opmærksom på, når der fodres? Hvordan kan vi hjælpe fuglene nemmere gennem vinteren? Hver elev får et fuglefoder-ophæng med hjem til brug i egne haver. Dem laver de selvfølgelig selv.

Varighed:     3 timer
Målgruppe:   4. klasse

Fuglene på Trelde Næs
Vi starter på Naturskolen, hvor vi snakker om fugle. Både dem vi har hjemme i haverne, men ikke mindst om fuglene på næsset. Næsset er til tider invaderet af fugle pga. dets beliggenhed. Mange fugle har en karakteristisk fuglestemme. Vi prøver at lokalisere fuglene og finde ud af, hvem de er. Bogfinken siger f.eks. ”det kan jeg sige lige så tit det skal være” eller gulspurvens ”1,2,3,4,5,6,syyyyyyyv”

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   Alle

Iagtagelsestegning
Hver elev får en stille stund i skoven, hvor de hver især skal tegne det, de ser og hører. Det er en individuel opgave, der forhåbentlig aktiverer nogle sanser man sjældent lægger mærke til, at man har.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   4-6. klasse

Hygge over bål
Her tager vi en stille stund rundt omkring et bålsted. Vi finder brænde, lærer at tænde op i et bålsted, hvilke regler gælder der for ild i skoven? Vi snakker og fortæller historier. Snitter i pinde, spiser madpakker, laver snobrød, laver træfløjter  eller hvad der nu ønskes. Der er ingen begrænsning. Denne aktivitet kan evt. kombineres med en anden aktivitet.

Varighed:      1-1½ time
Målgruppe:   Alle

Færdsel i naturen
Hvordan opfører man sig i skoven og på stranden? Hvilke regler gælder der? Der kigges på kort og ud fra disse prøver vi på at orientere os og finde vej. Undervejs holder vi pause, hvor vi laver bål, spiser madpakker og evt. laver noget at drikke eller spise over bålet.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   4-6. klasse

Besøgene og emnerne kan godt kombineres. Der er selvfølgelig også andre aktiviteter, der er oplagte, men som er meget årstidsbestemte og derfor ikke med. Der er blandt andet: Reje-fiskeri, krabbe-fiskeri, juledekorationer, spor …