Trelde Næs Naturskole

– en skole med naturvejledning

0-3.klasse

Natursti:
En natursti hvor eleverne skal igennem 14 spørgsmål, der er fordelt rundt i skoven. Spørgsmålene er relateret til omgivelserne på Trelde Næs. Vi starter med en fælles gennemgang af dagens opgave, hvorefter eleverne bliver sendt af sted i hold. Når alle elever har gennemført naturstien, vil der være en fælles gennemgang af alle spørgsmål inden det går hjemad igen.

Varighed:      3 timer
Målgruppe:   2-3. klasse

Tøm rusen
Vi går på stranden og ser, hvad vi kan finde. Vi tager nogle rejestrygenet med og prøver, om vi kan fange nogle rejer. Dagen forinden har jeg sat en åleruse i vandet, som vi kigger nærmere på. Hvad er der mon i rusen? Vi laver et krabbevæddeløb og hvad vi nu kan finde på.

Varighed:    3-4 timer
Målgruppe: 0-3. klasse

Fæld et træ
Vi finder frugter i skovbunden. Hvad sker der med frugterne, når de falder ned? Hvad kræver det, for at et træ kan blive stort og stærkt? Vi får en skovarbejder til at fælde et træ. Hvad bruger man træet til?
Arrangementet laves i samarbejde mellem Fredericia Kommunes Teknik og Miljøafdeling og Børn og Ungeafdeling.

Varighed:     3-4 timer
Målgruppe:  0-3. klasse

Naturstratego:
Med udgangspunkt i mennesket som den øverste i fødekæden og myggen som den nederste vil eleverne komme igennem en udfordring, der kræver fysisk udholdenhed og ikke mindst en snedig strategi. Reglerne er meget simple. Eleverne bliver delt op i to hold og skal prøve at erobre hinandens trofæer.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   Alle

Skoven netop nu:
Vi går en tur rundt i skoven og kigger på alt, hvad der kan være spændende at tale om.

Varighed:      2 timer
Målgruppe:   Alle

Kigge på sten ved stranden:
Alle sten fortæller en historie om meget gamle dage. Nogle sten indeholder fossiler. Fossiler er rester af dyr og planter, der engang levede på jorden. Men hvad er sten? Hvor kommer de fra? Sten er unikke og meget forskellige. Vi samler sten og taler om dem, og hvis vi er heldige, kan vi endda finde fossiler, der er mange millioner år gamle.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   3. klasse

Bueskydning:
Jagtens historie op gennem tiden der afsluttes med bueskydning med børne compound og recurve buer.

Varighed:       2-3 timer
Målgruppe:    0-3. klasse

Vandhul:
Vi har stor/lille vandsalamander i søerne ude på Trelde Næs. Vi vil prøve, om vi kan fange et par stykker og tale om disse. Vi fanger mange andre vanddyr. Disse vil vi prøve at artsbestemme.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   0-3. klasse                                           

Fugle på foderbrættet:
En efterårs/vinter aktivitet hvor vi snakker om fugle, der overvintrer herhjemme, og dem der trækker sydpå. Hvad skal man være opmærksom på, når der fodres? Hvordan kan vi hjælpe fuglene nemmere gennem vinteren? Hver elev får et fuglefoder-ophæng med hjem til brug i egne haver. Dem laver de selvfølgelig selv.

Varighed:     3 timer
Målgruppe:   2-3. klasse

Fuglene på Trelde Næs:
Vi starter på Naturskolen, hvor vi snakker om fugle. Både dem vi har hjemme i haverne, men ikke mindst om fuglene på næsset. Næsset er til tider invaderet af fugle pga. dets beliggenhed. Mange fugle har en karakteristisk fuglestemme. Vi prøver at lokalisere fuglene og finde ud af, hvem de er. Bogfinken siger f.eks. ”det kan jeg sige lige så tit det skal være” eller gulspurvens ”1,2,3,4,5,6,syyyyyyyv”

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   Alle

Iagtagelsestegning:
Hver elev får en stille stund i skoven, hvor de hver især skal tegne det de ser og hører. Det er en individuel opgave, der forhåbentlig aktiverer nogle sanser man sjældent lægger mærke til, at man har.

Varighed:      2-3 timer
Målgruppe:   3. klasse

Hygge over bål:
Her tager vi en stille stund rundt omkring et bålsted. Vi finder brænde, lærer at tænde op i et bålsted, hvilke regler gælder der for ild i skoven? Vi snakker og fortæller historier. Snitter i pinde, spiser madpakker, laver snobrød, laver træfløjter eller hvad der nu ønskes. Der er ingen begrænsning. Denne aktivitet kan evt. kombineres med en anden aktivitet.

Varighed:      1-1½ time
Målgruppe:   Alle

Besøgene og emnerne kan godt kombineres. Der er selvfølgelig også andre aktiviteter, der er oplagte, men som er meget årstidsbestemte og derfor ikke med. Der er blandt andet: Reje-fiskeri, krabbe-fiskeri, juledekorationer, spor …